فرم نظر سنجی و پایش نظرات مشتریان

فرم نظر سنجی و پایش نظرات مشتریان

سوالات زیر میزان رضایت شما را از خدمات ارائه شده را بررسی می کند.

  • ۱- ضعیف
  • ۳- متوسط
  • ۵- خوب

تکمیل این بخش اختیاری می باشد :