رد کردن لینک ها

همکاری‌های صنفی

NSRLogo

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با هدف تنظیم گری مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانه ای براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (مصوب 4/10/1379 مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 24/4/1383) از تیرماه سال 1384 فعالیت خود را آغاز نموده است. این سازمان با تشکیل ساختار سازمانی با استفاده از کارشناسان و فعالان صنفی دست اندرکار فناوری اطلاعات در قالب کمیسیونهای تخصصی در زمینه های متعددی مشغول به بهینه سازی فضای کسب و کار و ارتقا استانداردهای ارائه خدمات و کالاها در این زمینه میباشد.

شرکت رهنمون مفتخر است بعنوان عضو هیات مدیره دوره چهارم این سازمان در سیاست گذاریها و تصمیم گیریها جهت بهبود وضعیت صنف فناوری اطلاعات در کشور ایفای نقش نماید. همچنین ریاست دوره ای کمیسیون مشاوران این سازمان نیز به عهده مدیریت عامل شرکت رهنمون فناوری اطلاعات است.

از دیگر زمینه های همکاری این شرکت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • عضویت در هیات مدیره دوره چهارم
  • ریاست کمیسیون مشاوران و مدیریت برنامه ها و جلسات این کمیسیون
  • عضویت دائم در کمیسیون تخصصی شبکه
  • عضویت در کارگروه بهینه و استاندارد سازی قراردادهای اجرایی زیرساختهای فناوری اطلاعات
  • ریاست کارگروه تبیین و ارتقا تعرفه خدمات مهندسی شبکه
  • مشارکت در پیشبرد طرح نظام مهندسی شبکه (کابل کشی ساختمانهای تجاری) با همکاری شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی تهران و دفتر امور مقررات ملی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی
  • عضویت در کارگروه ممیزی طرحهای ارائه شده جهت اخذ وام وجوه اداره شده