رد کردن لینک ها

زیرساخت شبکه، تلفن، CCTV و مرکزداده سایت شهرک دانش – شرکت نوآوران فن‌آوازه (دیجی کالا)

درباره دیجی‌کالا

دیجی‌کالا در سال 1385 با سرمایه اولیه بسیار محدود شروع به کار کرد و امروز پربازدیدترین فروشگاه آنلاین ایران و منطقه است. از شرکتهای زیرمجموعه و سرویسهای اصلی این گروه میتوان به فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا (Digikala)، فروشگاه اینترنتی پوشاک دیجی‌استایل (Digistyle)، فروشگاه کتاب الکترونیک و صوتی فیدیبو (Fidibo)، سوپرمارکت آنلاین (Digikala Fresh)، زیرساخت پرداخت الکترونیکی دیجی‌پی (DigiPay)، مرکز نوآوری دیجی‌کالا نکست (DigikalaNext)، سرویسهای تبلیغات آنلاین و آفلاین، لجستیک، سرویسهای ابری، کلانداده‌ها، سرویسهای محتوایی (Content Factory) و دیجی‌کالامگ (DigikalaMag) اشاره کرد. دیجـــی‌کالا از همان ابتدا تمرکز خـــود را بر «مشـــتری‌محوری» به‌عنوان مهمترین ارزش کســـب‌وکار قـرار داد و ایجاد تجربه خوشـــایند خرید در مشـــتریان و تلاش بـــرای ارتقـــای تجربه خرید ایرانیـــان منطبق با اســـتانداردهای جهانـــی را یکی از مهمتریـــن وظایـــف خود میداند. همینطـــور اعتماد مردم عزیز ایـــران را مهمترین اندوختـــه خود میدانـــد و قدردان این اعتماد اســـت.

لوگو مرکز پخش دانش دیجی کالا Digikala Logo

مرکـز پـردازش کالای دانـش

بـا افتتـاح مرکـز پـردازش کالای دانـش در تهـران هـم اکنـون گـروه دیجـی‌کالا بزرگتریـن مرکـز پـردازش کالا را در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا در اختیـار دارد. ایـن مرکز با مساحت 50 هزار متر مربع، ظرفیت انبارش 5 میلیون قلم کالا و ظرفیت پـردازش 500 هـزار کالا در روز، یکـی از مراکـز پردازش قابل مقایسـه با پیشـروترین نمونه‌هـای جهانـی اسـت. عـلاوه بـر آن 31 مرکـز توزیـع کالا، مرکـز خدمـات پـس از فروش و مرکز جمع‌آوری کالای فروشـندگان در سراسـر کشـور امکان تحویل سـریع کالا را بـرای مشـتریان در دورتریـن نقـاط کشـور فراهـم آورده اسـت.

لوگو مساحت سایت دانش
لوگو ظرفیت سایت دانش
لوگو پردازش سایت دانش

پیاده‌سازی زیرساختهای شبکه، ارتباطی و نظارت در سایت دانش توسط شرکت رهنمون

پیرو تاسیس سایت «انبار دانش» بعنوان بزرگترین سایت اداری، انبار و توزیع شرکت «نوآوران فن‌آوازه» (دیجی‌کالا) شرکت رهنمون بعنوان پیمانکار طراحی، تامین و پیاده‌سازی زیرساختهای دیتا، ارتباطی و نظارتی این سایت انتخاب گردید. در خلال این پروژه عظیم، تیمهای شرکت رهنمون در سه شیفت فشرده، طی سه ماه، 8 کیلومتر کابل کشی فیبرنوری، 11 کیلومتر بسترسازی و نصب سینی، کاندویی و لوله‌گذاری، 57 کیلومتر کابل کشی مسی، 15 کیلومتر کابل کشی برق و 2875 نود عملیاتی شبکه، دوربین، تلفن IP، نقطه دسترسی بی‌سیم و مرکزداده سایت را نصب و راه اندازی نمودند.

شکلک سوکت و کابل شبکه
0
متر کابل شبکه مسی
شکلک کابل فیبرنوری
0
متر کابل فیبرنوری
شکلک رک سرور و شبکه
0
دستگاه رک
شکلک سوکت شبکه با قاب
0
عدد سوکت شبکه
شکلک کاندویی و لوله کابل
0
متر لوله و کاندوییت
شکلک سینی کابل و ترانک
0
متر ترانک و سینی کابل
شکلک کابل و پریز برق
0
متر کابل برق
شکلک پریز برق با قاب
0
عدد پریز برق

مراحل پروژه زیرساختهای شبکه، ارتباطی و نظارت سایت دانش دیجی‌کالا

فاز اول – طراحی

در اولین مرحله از پروژه، تیم مهندسی شرکت رهنمون با همکاری نزدیک با تیم‌های عمرانی، مدیریت پروژه و طراحی ساختار سازمانی دیجی‌کالا نسبت به نیازسنجی، تخصیص فضاهای لازم و کاربردهای اماکن اقدام نموده، طراحی اولیه (Preliminary Design) برای بسترسازی و ارتباطات سایت را آماده نمود.

پس از اخذ تایید واحدهای بهره‌بردار، طراحی جزیی (Detailed Design) آغاز گشته و با اتکا به استانداردهای مرجع در طراحی شبکه و دیگر زیرساختهای لازم در محیط، مدارک و مستندات فنی تهیه گردید.

نمونه مدارک طراحی مهندسی پروژه شبکه انبار دانش دیجی‌کالا - شرکت رهنمون

فاز دوم – بستر سازی و پیاده سازی مسیرها

جهت اطمینان از سلامت سیستمهای انتقال داده شامل کابلهای مسی و فیبرنوری، لازم است رسانه انتقال از مسیرهای استاندارد عبور نموده و جهت محافظت از آن در برابر عوامل محیطی در تمام طول مسیر پوشیده گردد. بهمین جهت اقداماتی نظیر شیارزنی خاک و آسفالت، کنده‌کاری، لوله‌گذاری و بستر سازی در محیطهای بیرونی و همچنین نصب سینی‌کابل، لوله‌های گالوانیزه و PVC و ترانکینگ در محیطهای داخلی (صنعتی و اداری) صورت گرفت.

فاز سوم – کابل‌کشی

در این پروژه برای کلیه مسیرهای ارتباطی Backbone شبکه از کابل فیبرنوری Singlemode و برای کلیه مصارف تا کاربرنهایی (شامل شبکه، تلفن، دوربین تحت شبکه، کنترل دسترسی، نقطه‌ ارتباط بی‌سیم، کارتخوان و …) از کابل استاندارد Cat6 استفاده گردید. انجام کابل‌کشی بر طبق استاندارد TIA-568 و با لحاظ کلیه مقتضیات فنی شامل شعاع خمش، فاصله از دیگر سیستمهای ولتاژ پایین، فشار کششی در زمان کابل‌کشی و غیره… صورت گرفت.

فاز چهارم – سربندی، نصب تجهیزات نهایی، آرایش رکها

پس از کابل‌کشی ستون فقرات شبکه (Backbone)، کلیه لینکهای ارتباطی فیبرنوری از طریق جوش Fusion سربندی گردید. کلیه نقاط انتهایی مسیرهای مسی به صورت End-to-End بر مبنای شرایط کابل‌کشی ساخت‌یافته (Structured Cabling) نصب و سربندی گشته در رکهای اصلی، تجمیع و سگمنت آرایش گردیدند. کلیه تجهیزات مصرف کننده (تجهیزات فعال شبکه) نیز در مرحله نصب گردید.

فاز پنجم – آزمون، مستندسازی، برچسب‌زنی و تحویل

پس از اتمام مراحل نصب و سربندی کلیه تجهیزات زیرساخت، عملیات آزمون توسط دستگاه تست فرکانسی صورت گرفته، ایرادات مرتفع شده و نقشه‌های مسیر و جانمایی به روزرسانی گشت. بر مبنای نقشه‌های چون-ساخت (As-Built) کلیه تجهیزات استفاده شده در شبکه شامل نودها، کابلها، رکها، فضاها، تجهیزات میانی، تجهیزات فعال شبکه شناسنامه‌دار گشته و برچسب زنی گردید. در پایان با حضور نمایندگان کارفرما و صحبت سنجی نتایج تست و مستندات، پروژه تحویل موقت گردید.

خروجی تست فلوک شبکه - دانش دیجی کالا - رهنمون
رضایتنامه شرکت نوآوران فن‌آوازه - پروژه شبکه سایت انباردانش - دیجی‌کالا

رضایت مشتری – هدف اصلی پروژه

برخورداری یک شرکت از توان فنی و مالی برای اجرای هرگونه پـروژه‌ای الزاما بیانگر خدمات با کیفیت و رضایتمندی مشـتریان از خدمـات ارائـه شـده نیسـت. شرکت رهنمون طی سالهای فعالیت خود همواره «رضایت» مشتری را هدف اصلی پروژه‌های خود قرارداده است و تا قبل از حصول آن از پروژه خارج نمیگردد. گواه این امر تقدیر‌نامه‌ها و رضایتنامه‌های متعدد مشتریان این شرکت در حوزه‌های طراحی، تامین تجهیزات، پیاده‌سازی و خدمات پشتیبانی سبد محصولات و خدمات این شرکت است. گواهی حسن انجام کار این پروژه نیز پس از اتمام کلیه درخواستهای مشتری، رفع ایرادات احتمالی، جلب رضایت کامل و سپری شدن دوره ضمانت صادر گردیده است. برای مشاهده دیگر رضایتنامه‌ها و تقدیرنامه‌های شرکت رهنمون اینجا کلید کنید.

با کارشناسان ما تماس بگیرید

کارشناسان ما آمادگی دارند با دریافت اطلاعات و مختصات نیازمندی شما، نسبت به تهیه پیشنهاد جهت مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، پیاده‌سازی و پشتیبانی شبکه، اتاق سرور یا مرکزداده شما اقدام نمایند.