مقدمه

هر سازماني بايد فعاليت هايي تحت عنوان ‹‹ مديريت ايمني و بهداشت ›› داشته باشد تا كارگران بدون ترس از حادثه و بيماريهاي شغلي به كار ادامه دهند.اين فعاليت ها بيش تر شامل تدوين دستورالعمل شيوة صحيح انجام كار، شيوه هاي بازرسي ، نحوة  اندازه گيري از آلاينده هاي محيط كار ، بهسازي محيط كار و مانند آنها مي شود. گرچه مديران صنايع مسئوليت ها و وظايف فراواني به عهده دارند ، اما طبق قانون كار متعهدند كه اساسي ترين مسائل ايمني و بهداشت كار را به منظور پيشگيري از آسيب ها و ضايعات انساني رعايت كنند. آن چه كه در اين ميان اهميت دارد آن است كه فعاليت هاي مذكور چه گونه بايد برنامه ريزي شود كه در ميان مشغله هاي متعدد مديريت به دست فراموشي سپرده نشود و هم چنان پا برجا با قي ماند.  بنابراين براي آن كه موضوع ايمني و بهداشت فعاليت فرعي و حاشيه اي تلقي نشود و هم پايه ساير فعاليت هاي توليدي از برنامه ريزي هاي كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت و با اولويت بندي صحيح برخودار باشد ، بايد در هر كارخانه اي سيستم مديريت ايمني و بهداشت طراحي و اجرا شود. به وسيله اين سيستم، مي توان به هدفهاي زير دست يافت:
• با مشاركت مسئولان بهداشت حرفه اي و حفاظت وايمني ، مديران ،‌ سرپرستان و نمايندگان كارگران، استاندارد هاي ايمني و بهداشت براي تمام مشاغل تهيه شده و كلية افراد ملزم به رعايت آن ها شوند.
• يافتن روش هاي مناسب به منظور آموزش و شناساندن استانداردهاي مذكور به كلية افراد.
• تشكيل گروه هاي بازرسي و نظارت بطورمستمر و دائمي .
ايجاد يك واحد ايمني در كارخانه در پيش برد اهداف ايمني بسيار موثر است . در اين دپارتمان برنامه هاي ايمني طراحي و به اجرا در مي آيد .
اين برنامه ها شامل برنامه هاي مربوط به كنترل عوامل مخاطره آميز فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي و بهسازي محيط كار مي باشد.كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي شود:
• بازرسي دقيق از كليه كارگاهها و ساختمانها به منظور رعايت اصول ايمني و حفاظتي و ارائه گزارشات لازم
• كوشش لازم در تشخيص احتمال وقوع حوادث ناشي از كار و پيشنهاد اقدامات لازم براي رفع آنها
• تهيه ، تنظيم وآناليز آمار مربوط به حوادث ناشي از كار
• تشكيل كميته هاي حفاظت فني بر اساس مقررات وزارت كار
• همكاري با واحدها و ادارات مختلف در زمينه شناسايي مناطق خطر
• نظارت بر اجراي سيستمهاي اطفاء حريق و محل نصب  آنها
• تهيه و تنظيم دستورالعملهاي حفاظت فني و چگونگي استفاده از وسائل و ابزار هاي حفاظتي مرتبط با شغل كارگران
• نظارت بر اجراي طرحهاي حفاظت فني و پيگيري  تا حصول نتيجه
2- معرفی شرکت:
شرکت رهنمون فناوري اطلاعات )سهامی خاص (در سال 1381 با مالکیت خصوصی به شماره ثبت 196417  در تهران با هدف اجرای پروژه های شبکه و ارایه راهکارهای جامع پردازش، انتقال و نگهداری اطلاعات تاسیس گردید.
رهنمون در زمينه مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازي، نظارت و ارائه خدمات پشتیبانی بر اجرای پروژه های فناوری شامل شبكه هاي ديتا مسي، فيبر نوري، بي سيم، مراکز داده، مراکز محاسبات سنگین و ذخیره سازی انبوه اطلاعات در سطح ICT كشور و بخصوص در راه اندازی زیر ساخت پروژه های صنایع برق شامل تولید و توزیع نیرو و نفت شامل استخراج و پالایش با بالاترین استانداردهای روز دنیا در زمینه کابل کشی ساختیافته و شبکه مشغول به فعاليت ميباشد.
شركت رهنمون فناوري اطلاعات از اعضاي فعال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، انجمن انفورماتیک
كابل كشي ساختمانهاي تجاري بوده و در ارائه اطلاعات به BICSI ایران و انجمن بين المللي غير انتفاعی اين موسسات در حوزه استانداردهاي مورد استفاده و جديد در كشور ايران و مطابقت آنها با استانداردهاي بين المللي اجراي شبكه هاي كامپيوتري فعاليت مستمر دارد. این شرکت از اعضای ثابت کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران بوده و در کارگروههای متعدد آن مشارکت جدی دارد.

3- تعاریف بکار برده شده در این HSE PLAN :
• شبه حادثه ( حوادثي كه بخير ميگذرد ) :  NEAR MISS
رويدادي كه منجر به آسيب به افراد يا صدمه به تجهيزات نشده اما ، پتانسيل آنرا دارد . نظير شكستن قلاب جراثقال يا پارگي طناب و غيره
• حادثه (Accident) :
عبارتست از هر رويداد غير برنامه¬ريزي شده ( ناخواسته ) اي كه منجر به آسيب كاركنان يا صدمه به تجهيزات / تأسيسات و يا محيط زيست گردد .
• رويداد :
به گروه وسيعي از وقايعي اطلاق مي¬شود كه در مسير انجام وظيفه / كار اختلال ايجاد ميكنند . حادثه بخشي از اين گروه رويدادها   مي¬باشد و بخش ديگر از اين رويدادها حوادثي است كه بخير ميگذرند . (Near miss)

4- HSE FINAL BOOK
پس از اتمام پروژه،کارشناس HSE دفتر تهران و افسر ایمنی مستقر در کارگاه موارد زیر را در قالب  HSE FINAL BOOK به کارفرما ارائه می دهند.
1-4- شرح کامل فعالیت در کارگاه
2-4- آمار تحلیلی حوادث
3-4- گزارش پروژه های بهبود انجام شده تا پایان کار در کارگاه
4-4- گزارش کلیه سوابق آموزشی و مانورهای انجام شده
5-4- گزارش میزان تحقق HSE-PLAN
6-4- گزارش نموداری از پیشبرد برنامه ها واهداف HSE مطابق با اهداف خرد و کلان
7-4- گزارش دستورالعمل های تهیه و اجرا شده در فعالیت خاص کارگاه
8-4- گزارش تحلیلی پایش واندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ونتایج تحلیلی معاینات بدواستخدام و دوره ای
5- چارت سازمانی HSE

6- اهداف و برنامه های HSE
6-1- اهداف کلان:
• به صفر رساندن حوادث منجر به فوت و ناتوان کننده
• ارتقاء سطح فرهنگ HSEدر کارگاه ها
6-2- اهداف خرد:
• ایجاد فرهنگ ایمنی در بین کلیه پرسنل
• انجام معاینات دوره ای سالیانه توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای ذیصلاح
• شناسایی منابع ریسک و کنترل خطرات
• کاهش میزان ریسکهای بالقوه و بالفعل
• تجزیه و تحلیل حوادث به منظور کاهش تعداد حوادث ازطریق حذف علت های مربوطه
• کوشش در جهت حذف خطراتی که ممکن است باعث آسیب و بیماری کارکنان و صدمه به اموال شود.
• كنترل استفاده از وسايل استحفاظي فردي و ارائه آموزشهاي لازم
• بررسي و آزمايش ماشين آلات قبل از  ورود به كارگاه و نيز  ماشين آلات  فعال
• آگاه نمودن كاركنان در مورد خطرات مربوط به فعاليتهاي خود با آموزش های گروهی و چهره به چهره
• آگاه نمودن كاركنان در مورد آمادگي و واكنش در وضعيتهاي اضطراري بالقوه در سازمان با انجام مانور.
• اجراي كليه دستورالعملها و روشهاي اجرايي مرتبط.

7- شرح وظایف و نحوه انجام فعالیت های واحد ایمنی کارگاه :
فعالیتهای پرسنل واحد ایمنی را بشرح ذیل میتوان عنوان نمود:
• آموزش پرسنل قبل از ورود به سایت و در مراحل مختلف از اجرای پروژه ( ساخت ، نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی )
• افزایش نظارت بر پیمانکاران  و نفرات ایمنی آنان در خصوص کلیه موارد و مسائل و نیز آموزشهای چهره به چهره
• مدون کردن و گزارش کلیه حوادث و شبه حوادث بوقوع پیوسته و بررسی دقیق آنها و ارائه راهکارهای مناسب
• شناسایی خطرات و ارزیابی ریسکها
• مدون کردن کلیه ریسکها و خطرات مربوط به فعالیتهای کارگاه و اعلام آنها به واحدهای مربوطه
• ارزیابی و آنالیز ریسکها و خطرات شناسایی شده
• اعلام ارزیابی انجام شده به کلیه واحدها و قسمتهای مربوطه
• مدون کردن نتایج بازرسیها و بازدیدهای روزانه و مطالعه و بررسی موارد ذکر شده در آنها
• انجام کلیه فعالیتها بعد از اخذ پرمیت ایمنی
• فعالسازی سیستم تشویق و تنبیه
• شرکت در جلسات گروه ایمنی نیروگاه
• بررسی و انجام موارد اعلام شده از طرف کارفرما
• بررسی صورتجلسات و اعلام موارد مربوطه به مدیریت کارگاه جهت برطرف نمودن آنها
• محصورسازی مناطق با احتمال ریسک سقوط ( نفر و اشیا )
• بررسی حوادث و شبه حوادث احتمالی و استفاده از نتایج بدست آمده در آموزشها و آنالیز ریسک
• تهیه  و اجرای HSE Plan
• استفاده از سیستم تشویق و تنبیه
• استفاده از سرویس جهت تردد کارکنان از محل اقامت به کارگاه و بالعکس که موارد کنترلی وسیله نقلیه روزانه طی چک لیستی توسط راننده خودرو تکمیل و جهت صحه گذاری به تائید واحد HSE می رسد.
• بازرسی و بازدید تجهیزات باربرداری و کلیه تجهیزات مورد استفاده
• بازدید از جرثقیلهای جدیدالورود و انجام هماهنگیها جهت اخذ مجوز فعالیت از مسئولین ایمنی شرکت شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز
• گزارش حوادث و شبه حوادث در کمتر از 24 ساعت از وقوع رخداد به کارفرما
• پیگیری انجام معاینات بدواستخدام و ادواری کلیه پرسنل

در حال حاضر افسر ایمنی شرکت آقای سجاد احمدی از زمان آغاز روز کاری و شروع فعالیتها در محدوده های کاری مربوط به کارگاه شرکت رهنمون فناوری اطلاعات حضور یافته و با شناسایی واحد های کاری و بازرسیهای روزانه اقدام به شناسایی نکات و مسائل منطبق و نامنطبق با دستورالعملهای ایمنی نموده و پس از اعلام موارد به مسئولین اجرایی کارگاه و رفع نقایص اعلامی توسط ایشان، اقدام به صدور پرمیت و اخذ مجوزهای روزانه برای کلیه فعالیتها از مسئولین ایمنی کارفرما نموده.

8- دامنه ی کاری و مسئولیتها در قبال ایمنی، بهداشت و محیط زیست
کلیه برنامه ها و روش های اجرایی و نیز دستورالعمل های ایمنی با نظارت افسر ایمنی و در نهایت مدیریت پروژه در کلیه فعالیتهای کارگاه شامل آغاز مرحله ساخت و اجرا تا پایان مرحله راه اندازی و تحویل به کارفرما قابل اجرا میباشد . جهت سهولت در اجرای برنامه های ایمنی – بهداشتی ، وظایف و اختیارات کلیه افراد و پرسنلی که در فعالیتهای تأثیر گذار بر ریسکهای ایمنی و بهداشتی نقش دارند تعیین ، مدون و ابلاغ گردیده است . در نهایت مسئولیت اجرای صحیح سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست برعهده سرپرست کارگاه و مسئولیت اجرای روشها و برنامه ها بر عهده  افسر ایمنی کارگاه میباشد.
افسر ایمنی کارگاه موظف است نسبت به کلیه برنامه ها و فعالیت های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در چهارچوب الزامات قانونی والزامات کارفرما پاسخگو بوده و در موارد مشاهده تخلف و یا موارد نا ایمن ضمن ارائه گزارش ، دستور توقف کار را بدهد.

9- حقوق و مسئولیت نفرات و کارکنان در قبال خطی مشی
شرح وظايف و اختيارات مديرعامل:
 تعيين خط مشي
 پایش اجرای خطی مشی ایمنی
 حمايت و ايجاد منابع لازم جهت رسيدن به اهداف خرد و كلانHSE
 اطمینان از کفایت منابع در دسترس جهت اجرای اصول و قوانین ایمنی
 ارائه راهنمایی های لازم در جهت بهبود عملکرد ایمنی
 آگاهی از کلیه قوانین، مقررات و روش اجرایی و دستورالعمل ها
 حضور در جلسات بازنگري مديريت و كنترل كليه الزامات مرتبط با HSE

شرح وظایف و اختیارات مدیر پروژه
 كنترل كليه الزامات مرتبط با واحد مربوطه.
 آشنایی و آگاهی از کلیه مقررات ایمنی
 الزام سرپرستان اجرایی به رعایت قوانین و مقررات ایمنی
 کنترل و پایش اهداف استراتژیک ایمنی (درصورت وجود).
 كنترل به روز بودن خطرات موجود در واحد.
 آگاه نمودن كاركنان خود در مورد اهميت انطباق با خط مشي و روشهاي اجرايي و الزامات.
 آگاه نمودن كاركنان خود در مورد تأثيرات ايمني و بهداشت شغلي اعم از بالفعل يا بالقوه ناشي از فعاليتهاي آنان و منافع ايمني و بهداشت شغلي ناشي از عملكرد بهبود يافته كاركنان.
 آگاه نمودن كاركنان خود در خصوص نقش و مسئوليتهاي آنها در حصول انطباق باالزامات، خط‌مشي و روشهاي اجرايي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي.
 آگاه نمودن كاركنان خود در مورد عواقب بالقوه انحراف از روشهاي اجرايي مشخص شده.
 آگاه نمودن كاركنان خود در مورد خطرات مربوط به فعاليتهاي خود.
 آگاه نمودن كاركنان خود در مورد آمادگي و واكنش در وضعيتهاي اضطراري بالقوه در سازمان.
 ابلاغ الزامات قانوني و ساير الزامات به كاركنان خود.

شرح وظايف و اختيارات پرسنل پروژه :
 مشاركت در تعيين و بازنگري خط مشي‌ها و روشهاي اجرايي
 پیگیری جهت دریافت دستورالعمل های جدید و اجرایی کردن آنها با همکاری سرپرست کارگاه
 آگاه بودن در مورد آمادگي و واكنش در وضعيت هاي بالقوه اضطراري در سازمان .
 آگاهي از خطرات موجود در واحد.
 اجراي كليه دستورالعملها و روشهاي اجرايي مرتبط
 ثبت کلیه حوادث و رویدادها و شبه حوادث و اعلام موارد ناایمن به شکل دقیق

10- قوانین و الزامات ایمنی، بهداشت ومحیط زیست:
10-1- ليست اهم قوانين و مقررات كشوري مورد استفاده در حوزه HSE
10-1-1- مواد 85 تا 95 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با حفاظت فني و بهداشت كار مصوب 2/7/1368 مجلس شوراي اسلامي
10-1-2- آئين نامه سيستم اتصال به زمين مصوب سال 1384 وزارت كار و امور اجتماعي
10-1-3- آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه ها به استناد ماده 48 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1338 شوراي عالي حفاظت فني كشور
10-1-4-آیین نامه وسايل حفاظت فردي به استناد ماده 47 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1338 شوراي عالي حفاظت فني كشور
در کارگاه شرکت رهنمون فناوری اطلاعات نیز مانند سایر کارگاهها قوانین و دستورالعمل های ایمنی جاری است که براساس دستورالعمل ها و روشهای اجرایی واحد ایمنی کارفرمای محترم و شرکت رهنمون فناوری اطلاعات عمل می گردد .
همچنین آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد استفاده در کارگاه بطور کامل ازمجموعه آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار اداره کار و امور اجتماعی استخراج گردیده است. بطور کلی این قوانین عبارتند از :
• در بدو استخدام کارکنان آموزشهای ایمنی عمومی و موارد ایمنی مربوط به هر شغل توسط افسر ایمنی ارائه خواهد شد.
• استفاده از لوازم حفاظت فردی براساس دستورالعمل ” استفاده از لوازم حفاظت فردی به شماره سند WG-012 ” با توجه به شغل افراد الزامی بوده و در صورت عدم رعایت این الزام با فرد خاطی برخورد میگردد .
• درهای کلیه تابلوهای برق بایستی قفل بوده (Lock out و tag out ) و تنها برقکاران کارگاه به داخل آنها دسترسی داشته باشند.
• کلیه بازدیدها و بازرسی های واحد HSE ، نکات آموزش داده شده به نفرات و نیز تذکرات داده شده به پرسنل و نفرات اجرایی در خصوص موارد ایمنی به ترتیب در فرم های مربوطه ثبت می گردد و در صورت عدم رفع یک مورد ناایمن که در طی دو یا سه روز متوالی گزارش شده باشد مورد به سرپرست کارگاه ارجاع میگردد و از طریق ایشان پیگیری و رفع می شود .
• استفاده از زنجیر در لیفت ها و باربرداری ها ممنوع میباشد .
• جهت صدور پرمیت های لیفت قطعات و تجهیزات با تناژ بیش از 10 تن و یا حجیم بایستی Lifting plan و مشخصات تجهیزات مورد استفاده در لیفت از سوی گروههای اجرایی و فنی به واحد ایمنی ارائه گردد .
• حداکثر سرعت حرکت کلیه وسایل نقلیه در کلیه محدوده های سایت 20 کیلومتر بر ساعت میباشد .
• سوار کردن نفرات در قسمت باری ماشین آلات باری ممنوع بوده و در صورت مشاهده مجوز تردد اتومبیل خاطی و راننده آن لغو میگردد .
• جابجایی عمودی نفرات بوسیله جرثقیل و Man basket و یا راه دسترسی ایمن مانند نردبان انجام میگردد .
• در کلیه موقعیتها و واحد های کاری که گودبرداری و خاکبرداری شده و تردد در اطراف آن انجام میگیرد با Hard Barrier و نوار خطر مسدود میشود و نیز بایستی راه دسترس ایمنی نیز روی کانالها ایجاد گردد
• تجهیزات الکتریکی مورد استفاده بایستی طبق دستورالعمل ” ایمنی برق به شماره سند WO471 ” بایستی ایزوله باشند .
• داربستهای موجود در کلیه واحد های کاری بایستی همه روزه توسط افسر ایمنی و داربست بند کارگاه بازدید گردیده و موارد ناایمن گزارش شده هر داربستی رفع گردد .

در پایان لازم به ذکر است که کلیه پیمانکاران شرکت رهنمون فناوری اطلاعات – نیروگاه سیکل ترکیبی قشم ملزم به رعایت از HSE-PLAN و برنامه ارائه شده میباشند.

11- توانایی توقف کار: Stop Work Authority
انجام هر گونه فعاليت خطرناك و كنترل نشده ،فعاليت هاي بدون مجوز و فعاليت هايي كه احتمال رسيدن آسيب هاي جدي به انسان ،محيط زيست و ماشين آلات ،تجهيزات و يا مواد را داشته باشند بايستي تا رفع مشكل و فراهم آوردن امكانات مناسب جهت انجام كار ايمن متوقف گردند.
توقف توسط افسر ایمنی بصورت مستقيم و مستقل صورت گرفته ،گزارش كاملي از علت توقف در كار  و روشهاي انجام كار ايمن به سرپرست کارگاه و  به مسئولین ایمنی کارفرما  اعلام ميگردد.
افسر ایمنی می تواند نسبت به بررسی و آزمایش ماشین آلات قبل از  ورود به كارگاه و نيز  ماشين آلات  فعال اقدام نموده و در صورت مشاهده مشکل ایمنی نسبت به راکد نمودن آن تا رفع مشکل اقدام نماید.
توقف كار زماني خواهد بود كه گروه اجرایی نتواند و يا نخواهد كه شرايط ايمن را تامين نمايد. در صورتي كه در شرايط حساس و بر اساس نظر مسئولين ايمني، تمهيدات لازم در محل به عمل آيد؛ نيازي به توقف كار نبوده و تنها ارائه گزارش از وضعيت موجود مكفي است.

12- نحوه تبادل و انتقال اطلاعات ايمني، بهداشت و محيط زيست
در این شرکت انتقال اطلاعات ایمنی و بهداشت و محیط زیست از طریق تشکیل جلسات هفتگی با اعضا HSE شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز و سایر شرکت ها می باشد. اعضای شرکت کننده شامل افسران ایمنی بوده و در این جلسه مشکلات و مسائل مربوط به ایمنی و آموزش های لازم مطرح و مسائل حل و فصل می شود. در آخر هر ماه، هفته چهارم، جلسه ای نیز با حضور سرپرستان کارگاه برگزار می گردد و گزارش ماهانه آن  به شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز ارسال می گردد.

13- انتقال الزامات HSE به پیمانکاران:
این شرکت خود را متعهد می داند که در زمان اعطای کار به پیمانکاران زیر مجموعه، کلیه الزامات مطرح شده در HSE-PLAN خود را به پیمانکار زیر مجموعه اطلاع و تعهدات لازم در خصوص اجرای آن را در قرارداد فی ما بین مکتوب نماید.

14- واکنش در شرایط اضطراری
شرایط اضطراری: شرایط اضطراري هر گونه واقعه یا اتفاق یا شرایط پیش بینی و طرح ریزي نشده اي است که باعث مرگ، آسیب و صدمه به انسانها، جامعه و محیط زیست و طرفهاي ذینفع شده یا بتواند باعث ایجاد خسارتهاي مالی شود.

15- کمک های اولیه وامداد رسانی:
کارفرما ضمن برقراری مرکز به عنوان بهداری، کلیه خدمات کمکهای اولیه و امداد رسانی را به کلیه پیمانکاران ارائه می دهد. در صورت بروز حادثه افسر ایمنی کارگاه شخص حادثه دیده را به همراه معرفی نامه کتبی به آن مرکز اعزام نموده و درپایان گزارش اقدامات انجام شده را در دفتر کارگاه ثبت می نماید.

16- حوادث و نحوه گزارش دهی:
گزارش حوادث اتفاق افتاده و near miss ها مطابق باسندی که ازدفتر شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز اعلام شده بررسی و انجام می شود.در پایان هرماه همراه با ارائه گزارش تحلیلی حوادث ناتوان کننده کلیه عوامل محیطی و انسانی شامل: علت وقوع حادثه، ساعت، ماه و روز وقوع حادثه، تعداد پرسنل کارگاه درزمان وقوع حادثه، شغل فرد مصدوم،محل وقوع حادثه و … بررسی و پس از یافتن علل ریشه ای و انجام اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه، نتایج  به سرپرست کارگاه، دفتر تهران شرکت رهنمون فناوری اطلاعات ومسئولین ایمنی شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز اعلام  می گردد.

17- آنالیز و ارزیابی خطرات:
هدف از انجام ارزیابی ریسک فعالیتها کاهش وقوع حوادث ناشی از کار است که این امر با انجام اقدامات کنترلی پیشنهادی و افزایش حساسیت مدیریت و سرپرستان اجرایی قابل دسترسی میباشد .
ارزیابی ریسک کلیه فعالیتهای کارگاه شرکت رهنمون فناوری اطلاعات براساس روش اجرايي شناسايي، ارزيابي و كنترل ريسك هاي ايمني و بهداشت شغلي و محيط زيستي  به شماره سند  PC781 اقدام گردیده و اقدامات کنترلی و پیشنهادی نیز به اطلاع سرپرستان اجرایی و واحدهای مرتبط رسانده شده است.

18- الزامات و دستورالعمل های HSE :
شرح فعالیتها
فعالیتهای پروژه شامل کاندوئیت کاری و کابل کشی و سربندی شبکه و نصب و راه اندازی رکهای شبکه در ساختمان های CCB . Fire Fighting . Admin . Client . Canteen . Work Shop می باشد.

19- بازرسی ها و ممیزی های سایت
کارشناسHSE مستقردر دفتر تهران می بایست حداقل هر 3 ماه یکبار باحضور در سایت، اقدام به ارزیابی وضعیت، کنترل عملیات و ممیزی نماید. بدیهیست در این بازدیدها و ممیزی ها نکات و نواقص موجود به افسر ایمنی مستقر در کارگاه انتقال یافته و در صورت نیاز آموزش های لازم نیز صورت می پذیرد.
افسر ایمنی مستقر در کارگاه به صورت رندوم و حداقل 5 بار در طول یک شیفت کاری، اقدام به سرکشی و بازدید از جبهه های کاری می نماید و کلیه نواقص و امور مورد نیاز جهت رفع و پیگیری را توسط چک لیست ها و بر اساس جدول برنامه ریزی بازدیدها یادداشت می نماید. پیگیری این موارد دارای زمان و مسئول مشخص بوده و افسر ایمنی می بایست تا زمان حصول نتیجه و رفع نقص مذکور پیگیری لازم را ادامه دهد.
افسر ایمنی نکات و ایرادات مد نظر HSE کارفرما را در اولویت کارهای خود پیگیری نموده و نتیجه اقدامات خود را به صورت مکتوب یا شفاهی گزارش می نماید.
تمامی گزارش های مربوط به حوادث و NEAR MISS ها نیز در فرم های مخصوص که منطبق با فرمهای کارفرما می باشد ثبت شده و بر اساس آنها نسبت به برطرف کردن خطرات و یا به حداقل رساندن آنها اقدام لازم به عمل می آید.

20- مسائل بهداشتی کارگاه و پرسنل:
بررسی و رسیدگی به مسائل بهداشتی کارگاه نیز به عهده واحد ایمنی میباشد که در این راستا موارد ذیل انجام می گردد .
• بدلیل عدم وجود محل مناسب برای طبخ غذا، غذا از شرکت های کیترینگ تهیه شده و به کارگاه ارسال می گردد و به وسیله افرادی که دارای کارت بهداشت می باشند در ظروف یکبار مصرف سرو می شود.
• ظروف غذاخوری مورد استفاده یکبار مصرف بوده و شخصی میباشند .
• در کلیه محوطه غذاخوری کارگاه سطلهای مخصوص زباله قرار گرفته است .
• بازدید از سرویسهای بهداشتی از نظر تأمین آب ، رسیدگی به نظافت و پاکیزگی انجام شده و تعداد آن در حال حاضر برابر 1 عدد دستشویی ، به تعداد 2 روشویی میباشد .
• سرویسهای بهداشتی نیز روزانه با مواد ضدعفونی کننده شستشو میشود .
• دفع زباله ها به اینصورت میباشد که در کیسه های زباله دربسته در داخل سطلهایی جمع آوری شده و تخلیه آنها روزانه بوده و زباله ها ازمحدوده کارگاه خارج و به محلی که در نیروگاه محل دپوی زباله ها منظور گردیده انتقال می یابد (site cleaning)
• رسیدگی به مسائل بهداشتی که از سوی پرسنل عنوان میگردند نیز در جلسات متعددی که با حضور مدیران کارگاه برگزار میشود بررسی و راهکار آن اجرا می شود .
• آب آشامیدنی این کارگاه از آب معدنی در ظروف 1.5 لیتری تأمین می گردد.

21- حفاظت و نگهداری از محیط زیست:
• به روز بودن MSDS موادشیمیایی
• کلیه ضایعات قابل بازیافت کارگاهی بشکل تفکیک شده در کارگاه نگهداری می شود.
• ضایعات فسادپذیر مانند زباله های خانگی در پلاستیک های مخصوص زباله نگهداری و به بیرون کارگاه منتقل می شود.
• سوزاندن هر نوع زباله در محیط داخل و یا خارج از کارگاه ممنوع می باشد.
• رها کردن فاضلاب در در محوطه داخل و خارج کارگاه ممنوع می باشد.
• جهت دفع فاضلاب بهداشتی از مخازن سپتیک استفاده می گردد که بر اساس نیاز عمليات تخليه لجن انجام می پذیرد.
• آب آشامیدنی بصورت آب معدنی تهیه شده و لیوانهای یکبار مصرف در دسترس پرسنل قرار می گیرد.
• روشن کردن آتش در ظروف روباز در سایت ممنوع می باشد.
• جهت نگهداری مخازن سوخت مطابق با MSDS مواد شیمیایی عمل می گردد. نگهداری مخازن گازوئیل براساس نقطه اشتعال، انفجار و … انتخاب شده است و در حال حاضر منبع های گازوئیل در کارگاه با رعایت فاصله مناسب از کانکس ها و سطح زمین قرار گرفته و مجهز به کپسول اطفا حریق جهت شرایط اضطراری می باشند.

22- پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور و آلاینده های محیط زیست:
آلاینده های زیست محیطی در این سایت می تواند شامل موارد زیرباشد:
• آلودگی خاک در اثر ریزش گازوئیل و روغن و رنگ
• آلودگی هوا ناشی از انتشار آلاینده توسط وسائط نقلیه و ماشین آلات کارگاهی و عملیات جوشکاری
• آلودگی خاک در اثر درز در سپتیک و نشتی فاضلاب
• اتلاف انرژی: دوباره کاری های صورت گرفته حین نصب قطعات و بیهوده کار کردن ماشین آلات و تجهیزات
پایش این موارد زیست محیطی و روش های کنترل در دستورالعمل پایش واندازه گیری عوامل زیان آور به شماره WO711  به تفکیک قید شده است. و نحوه ارزیابی مخاطرات آن بااستفاده از روش FMEA به صورت جداگانه آمده است

23- ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار و معاینات بدو استخدام و دوره ای:
با توجه به شرایط کار و موقعیت جغرافیایی در سایت مذکور ارزیابی WBGT ، صدا سنجی و اندازه گیری فیوم و اشعهUV حاصل ازجوشکاری در اولویت قرارداشته و می بایست هر سال توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای دارای مجوز اندازه گیری، ارزیابی، آنالیز و نهایتاً بایگانی گردد.این شرکت ها می بایست یا از طرف کارفرما اعلام شده در غیر این صورت به تائید واحد HSE شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز نیز برسد. پس از ارزیابی آلاینده ها با توجه به نقاط دارای سروصدای زیاد، پرسنل درگیر می بایست تست اودیومتری و پرسنل در معرض فیوم های فلزی می بایست تست اسپیرومتری و پرسنل در معرض استرس های حرارتی آزمایشات متناسب با عوامل زیان آور بر حسب تجویز پزشک را انجام دهند.
طبق ماده 92 آیین نامه قانون کار معاینات ادواری کلیه پرسنل کارگاه بصورت سالیانه انجام میشود . آزمایشات شامل آزمایش خون ، ادرار و ادیومتری با توجه به مشاغل انجام میگیرد .
معاینات بدو استخدام مطابق قوانین وزارت بهداشت برای هر یک از پرسنل و قبل از استخدام صورت مي پدیرد. استخدام شوندگان شرکت رهنمون فناوری اطلاعات توسط تیم پزشکی تحت معاینه قرارگرفته و آزمایشات لازم را با توجه به نظر پزشک انجام می دهند.

24-     وسایل حفاظت فردی PPE(personal protective equipment)
باتوجه به نوع فعالیت ها وسایل زیر در اختیار کارکنان قرار داده می شود:
لباس کار – کلاه ایمنی- ماسک – عینک- کفش ایمنی- دستکش – کمربند ایمنی وگوشی های حفاظتی که نحوه استفاده از این لوازم در دستورالعمل استفاده از وسایل حفاظت فردی به تفصیل آمده است.
شایان ذکر است کلیه لوازم حفاظت فردی در ابتدا به صورت نمونه توسط انبار خريداري شده و پس از تائيد افسر ایمنی کارگاه، واحد انبار اقدام به خريد انبوه مي نمايد.  لوازم حفاظت فردی مورد نیاز پرسنل با توجه به فرم مخصوص جدیدالاستخدام توسط افسر ایمنی به پرسنل  تحویل داده شده و از انان تعهد استفاده گرفته می شود.
در انتخاب وسايل حفاظت فردي حداكثر تلاش مي شود بر اساس استاندارد هاي ذيل رفتار گردد:
الف – محافظت از صورت و چشم ها : استاندارد  ANSI  Z 87/1 – 1989
ب – محافظت از سر: استاندارد  ANSI Z89/1- 1986
ج- محافظت از پا : استاندارد ANSI Z41/1 – 1991
د- محافظت دست : استانداردهاي ANSI خاصي براي دستكش ها موجود نمي باشد ،‌ درهرحال انتخاب آنها براساس ويژگي كار مد نظر ونوع خطراتي كه فرد با آن ها مواجه است ،‌ صورت ميگيرد .
جدول زمانی تحویل لوازم حفاظت فردی
لباس کارکلاه ایمنیکفش ایمنیعینکماسکدستکشکمربند
زمان تحویل شش ماهه سالیانه سالیانه شش ماهه هفتگی هفتگی سالیانه

25- برنامه های ایمنی کارگاه در مورد برپایی و برچيدن كارگاه:
کارشناس HSE دفتر تهران شرکت رهنمون فناوری اطلاعات موظف است از ابتدای عملیات تجهیز کارگاه تا شروع عملیات اجرایی طبق نقشه برپایی کارگاه، با ماموریت به کارگاه آموزش های تئوری لازم را به افسر ایمنی مستقر در کارگاه داده و به صورت عملی نیز در حین انجام فرایندهای انتقال و تخلیه بار نکات لازم را گوشزد نماید. مطایق نقشه برپایی و مجوز گرفته شده از شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز قبل از ورود به سایت، مکان مورد نظرمی بایست خاک برداری، تمیز و صاف شود. سپس مجوز خاکبرداری برای خطوط برق و تلفن از شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز گرفته شده و عملیات مرتبط شروع گردد. مرحله بعدی فنس کشی و مشخص کردن محوطه کارگاه است.چیدمان کانکس ها طوری باشد که ضمن اتصال ارت آنها به هم، محوطه ای  باز جلوی آنها ایجاد گردد. مخزن سپتیک نیز می بایست پشت کانکس ها قرار گیرد.
در هنگام اتمام پروژه و بر چیدن کارگاه نیز کارشناس HSE  دفتر تهران شرکت رهنمون فناوری اطلاعات موظف است با حضور در کارگاه، طبق نقشه برچینی کارگاه، عملیات بارگیری و جابجایی تجهیزات را مانیتور نموده و نواقص و نکات لازم را گوشزد نماید. مطایق نقشه برچینی و مجوز گرفته شده از شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز، محیط می بایست به حالت اولیه باز گردد و کلیه خاکبرداری ها بایست پر شده و سپتیک نیز بایست جمع گردیده و پر شود. از کلیه فرایند برچینی واتمام آن عکس گرفته شده و به شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز اعلام می گردد. در نهایت بر اساس لیست ورود و خروج کلیه تجهیزات به بیرون سایت ارسال شده وطی صورتجلسه ای به شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز اعلام می گردد.

26- شرایط و مقررات تردد پرسنل از کارگاه و بالعکس
به جهت تردد پرسنل به سایت و خروج از آن امکاناتی نظیر سرویس در نظر گرفته شده است. امور اداری کارگاه موظف است نسبت به استخدام راننده باتجربه، سالم اقدام نموده و افسر ایمنی نیز می باید صحت این فرایند را از طریق آزمایشات قبل استخدام کنترل نماید. رانندگان وسایل نقلیه (سرویس) می بایست دارای گواهینامه باشند. حداکثر مجاز سرعت خودرو در سایت 20 کیلومتر و خارج از سایت مطابق راهنمایی رانندگی منطقه می باشد. سوار نمودن سرنشین بیش از ظرفیت در اتاق خودرو و یا در سمت چپ راننده ممنوع است.
سرویس های مورد استفاده بایستی سالم و بدون نقص فنی بوده و از نظر ظاهری نیز سالم بوده  و دارای شرایط مناسب مانند لاستیک های سالم، پنجره های سالم وبیمه باشند.
سرویس استفاده شده برای پرسنل می بایست دارای امکاناتی نظیرکولر و بخاری با عملکرد صحیح باشد.
افسر ایمنی توسط چک لیست بازبینی خودرو به صورت مستمر اقدام به کنترل وضعیت خودرو می نماید.