رد کردن لینک ها

عکس گروهی برخی پرسنل شرکت رهنمون در سایت تولیدی پیام

تیم رهنمون

با تیم رهنمون آشنا شوید

عکس گروهی برخی پرسنل شرکت رهنمون در سایت تولیدی پیام

تیم رهنمون

با تیم رهنمون آشنا شوید

مدیریت

آیدین عدالت

مدیر عامل
تلفن 89340 – (021)
داخلی 409

شیرین قربانی

دستیار اجرایی مدیر عامل
تلفن 89340 (021)
داخلی 409

علی مصلحتی

بازرس هیات مدیره
تلفن 89340 (021)
داخلی 356

پریسا وزیری

معاونت مالی، اداری و منابع انسانی
تلفن 89340 (021)
داخلی 366

آرمین زاکاریان

معاونت فنی و پشتیبانی
تلفن 89340 (021)
داخلی 141

بهنود غفاری

معاونت تولید
تلفن 89340 (021)
داخلی 252

منوچهر طاهران

معاونت بهره‌وری
تلفن 89340 (021)
داخلی 409

ویشتا فیاض

معاونت توسعه تجاری
تلفن 89340 (021)
داخلی 409

بازرگانی

آرش حق پرست

کارشناس مناقصات
تلفن 89340 (021)
داخلی 132

سیمین انارکی

کارشناس فروش
فروش سازمانی
تلفن 89340 (021)
داخلی 136

مهشید زندبار

کارشناس فروش
فروش آنلاین
تلفن 89340 (021)
داخلی 134

سپیده حقیقی

کارشناس فروش
شبکه نمایندگی
تلفن 89340 (021)
داخلی 137

بازاریابی و روابط عمومی

سحر مولودی

کارشناس بازاریابی و روابط عمومی
تلفن 89340 (021)
داخلی 252

مهرداد خادمی

گرافیست
تلفن 89340 (021)
داخلی 251

آرش عطایی

کارشناس نگهداری و توسعه سیستم‌ها
تلفن 89340 (021)
داخلی 253

سارا حافظی

کارشناس تولید محتوا
تلفن 89340 (021)
داخلی 254

فنی و پشتیبانی

فروغ شقلی

مدیر فنی سیستم‌ها
تلفن 89340 (021)
داخلی 215

احمد زمانی

مدیر فنی زیرساخت
تلفن 89340 (021)
داخلی 212

شهرام محمدی‌زاده

سرپرست پشتیبانی سازمانی
تلفن 89340 (021)
داخلی 220

جلیل توفیقی

سرپرست تیم اجرا
تلفن 89340 (021)
داخلی 212

سجاد احمدی

سرپرست تیم اجرا
تلفن 89340 (021)
داخلی 212

کنترل پروژه

ابراهیم لاهوری

مدیر پروژه
تلفن 89340 (021)
داخلی 117

کیان بهمنی

مدیر پروژه
تلفن 89340 (021)
داخلی 135

مالی، اداری و منابع انسانی

زهرا ربیعیان

کارشناس حسابداری و صندوق
تلفن 89340 (021)
داخلی 356

شاهرخ قانعان

مسوول پشتیانی و اداری
تلفن 89340 (021)
داخلی 356

حامد گرايلي

مسوول انبار و موجودی
تلفن 89340 (021)
داخلی 220

تحقیق و توسعه، تولید

علی همایونفر

سرپرست تحقیق و توسعه
تلفن 89340 (021)
داخلی 252

شاهین محمدی

کارشناس تحقیق و توسعه
تلفن 89340 (021)
داخلی 251

آلن وارطانیان

کارشناس تحقیق و توسعه
تلفن 89340 (021)
داخلی 251

بهزاد عطارزاده

سرپرست خط
تلفن 89340 (021)
داخلی 211

امیرحسین الله‌یاری

سرپرست سالن تولید
تلفن 89340 (021)
داخلی 211

امیر یزدی‌پور

کارشناس کنترل کیفیت
تلفن 89340 (021)
داخلی 211