درباره دیجی‌کالا

دیجی‌کالا در سال 1385 با سرمایه اولیه بسیار محدود شروع به کار کرد و امروز پربازدیدترین فروشگاه آنلاین ایران و منطقه است. از شرکتهای زیرمجموعه و سرویسهای اصلی این گروه میتوان به فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا (Digikala)، فروشگاه اینترنتی پوشاک دیجی‌استایل (Digistyle)، فروشگاه کتاب الکترونیک و صوتی فیدیبو (Fidibo)، سوپرمارکت آنلاین (Digikala Fresh)، زیرساخت پرداخت الکترونیکی دیجی‌پی (DigiPay)، مرکز نوآوری دیجی‌کالا نکست (DigikalaNext)، سرویسهای تبلیغات آنلاین و آفلاین، لجستیک، سرویسهای ابری، کلانداده‌ها، سرویسهای محتوایی (Content Factory) و دیجی‌کالامگ (DigikalaMag) اشاره کرد. دیجـــی‌کالا از همان ابتدا تمرکز خـــود را بر «مشـــتری‌محوری» به‌عنوان مهمترین ارزش کســـب‌وکار قـرار داد و ایجاد تجربه خوشـــایند خرید در مشـــتریان و تلاش بـــرای ارتقـــای تجربه خرید ایرانیـــان منطبق با اســـتانداردهای جهانـــی را یکی از مهمتریـــن وظایـــف خود میداند. همینطـــور اعتماد مردم عزیز ایـــران را مهمترین اندوختـــه خود میدانـــد و قدردان این اعتماد اســـت.

مرکـز پـردازش کالای دانـش

بـا افتتـاح مرکـز پـردازش کالای دانـش در تهـران هـم اکنـون گـروه دیجـی‌کالا بزرگتریـن مرکـز پـردازش کالا را در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا در اختیـار دارد. ایـن مرکز با مساحت 50 هزار متر مربع، ظرفیت انبارش 5 میلیون قلم کالا و ظرفیت پـردازش 500 هـزار کالا در روز، یکـی از مراکـز پردازش قابل مقایسـه با پیشـروترین نمونه‌هـای جهانـی اسـت. عـلاوه بـر آن 31 مرکـز توزیـع کالا، مرکـز خدمـات پـس از فروش و مرکز جمع‌آوری کالای فروشـندگان در سراسـر کشـور امکان تحویل سـریع کالا را بـرای مشـتریان در دورتریـن نقـاط کشـور فراهـم آورده اسـت.

پیاده‌سازی زیرساختهای شبکه، ارتباطی و نظارت در سایت دانش توسط شرکت رهنمون

پیرو تاسیس سایت «انبار دانش» بعنوان بزرگترین سایت اداری، انبار و توزیع شرکت «نوآوران فن‌آوازه» (دیجی‌کالا) شرکت رهنمون بعنوان پیمانکار طراحی، تامین و پیاده‌سازی زیرساختهای دیتا، ارتباطی و نظارتی این سایت انتخاب گردید. در خلال این پروژه عظیم، تیمهای شرکت رهنمون در سه شیفت فشرده، طی سه ماه، 8 کیلومتر کابل کشی فیبرنوری، 11 کیلومتر بسترسازی و نصب سینی، کاندویی و لوله‌گذاری، 57 کیلومتر کابل کشی مسی، 15 کیلومتر کابل کشی برق و 2875 نود عملیاتی شبکه، دوربین، تلفن IP، نقطه دسترسی بی‌سیم و مرکزداده سایت را نصب و راه اندازی نمودند.

57340متر کابل شبکه مسی
8090متر کابل فیبرنوری
35دستگاه رک
2875عدد سوکت شبکه
7413متر لوله و کاندوییت
3224متر ترانک و سینی کابل
15000متر کابل برق
1060عدد پریز برق

مراحل پروژه زیرساختهای شبکه، ارتباطی و نظارت سایت دانش دیجی‌کالا

فاز اول – طراحی

در اولین مرحله از پروژه، تیم مهندسی شرکت رهنمون با همکاری نزدیک با تیم‌های عمرانی، مدیریت پروژه و طراحی ساختار سازمانی دیجی‌کالا نسبت به نیازسنجی، تخصیص فضاهای لازم و کاربردهای اماکن اقدام نموده، طراحی اولیه (Preliminary Design) برای بسترسازی و ارتباطات سایت را آماده نمود.

پس از اخذ تایید واحدهای بهره‌بردار، طراحی جزیی (Detailed Design) آغاز گشته و با اتکا به استانداردهای مرجع در طراحی شبکه و دیگر زیرساختهای لازم در محیط، مدارک و مستندات فنی تهیه گردید.

فاز دوم – بستر سازی و پیاده سازی مسیرها

جهت اطمینان از سلامت سیستمهای انتقال داده شامل کابلهای مسی و فیبرنوری، لازم است رسانه انتقال از مسیرهای استاندارد عبور نموده و جهت محافظت از آن در برابر عوامل محیطی در تمام طول مسیر پوشیده گردد. بهمین جهت اقداماتی نظیر شیارزنی خاک و آسفالت، کنده‌کاری، لوله‌گذاری و بستر سازی در محیطهای بیرونی و همچنین نصب سینی‌کابل، لوله‌های گالوانیزه و PVC و ترانکینگ در محیطهای داخلی (صنعتی و اداری) صورت گرفت.

فاز سوم – کابل‌کشی

در این پروژه برای کلیه مسیرهای ارتباطی Backbone شبکه از کابل فیبرنوری Singlemode و برای کلیه مصارف تا کاربرنهایی (شامل شبکه، تلفن، دوربین تحت شبکه، کنترل دسترسی، نقطه‌ ارتباط بی‌سیم، کارتخوان و …) از کابل استاندارد Cat6 استفاده گردید. انجام کابل‌کشی بر طبق استاندارد TIA-568 و با لحاظ کلیه مقتضیات فنی شامل شعاع خمش، فاصله از دیگر سیستمهای ولتاژ پایین، فشار کششی در زمان کابل‌کشی و غیره… صورت گرفت.

فاز چهارم – سربندی، نصب تجهیزات نهایی، آرایش رکها

پس از کابل‌کشی ستون فقرات شبکه (Backbone)، کلیه لینکهای ارتباطی فیبرنوری از طریق جوش Fusion سربندی گردید. کلیه نقاط انتهایی مسیرهای مسی به صورت End-to-End بر مبنای شرایط کابل‌کشی ساخت‌یافته (Structured Cabling) نصب و سربندی گشته در رکهای اصلی، تجمیع و سگمنت آرایش گردیدند. کلیه تجهیزات مصرف کننده (تجهیزات فعال شبکه) نیز در مرحله نصب گردید.

فاز پنجم – آزمون، مستندسازی، برچسب‌زنی و تحویل

پس از اتمام مراحل نصب و سربندی کلیه تجهیزات زیرساخت، عملیات آزمون توسط دستگاه تست فرکانسی صورت گرفته، ایرادات مرتفع شده و نقشه‌های مسیر و جانمایی به روزرسانی گشت. بر مبنای نقشه‌های چون-ساخت (As-Built) کلیه تجهیزات استفاده شده در شبکه شامل نودها، کابلها، رکها، فضاها، تجهیزات میانی، تجهیزات فعال شبکه شناسنامه‌دار گشته و برچسب زنی گردید. در پایان با حضور نمایندگان کارفرما و صحبت سنجی نتایج تست و مستندات، پروژه تحویل موقت گردید.

رضایت مشتری – هدف اصلی پروژه

برخورداری یک شرکت از توان فنی و مالی برای اجرای هرگونه پـروژه‌ای الزاما بیانگر خدمات با کیفیت و رضایتمندی مشـتریان از خدمـات ارائـه شـده نیسـت. شرکت رهنمون طی سالهای فعالیت خود همواره «رضایت» مشتری را هدف اصلی پروژه‌های خود قرارداده است و تا قبل از حصول آن از پروژه خارج نمیگردد. گواه این امر تقدیر‌نامه‌ها و رضایتنامه‌های متعدد مشتریان این شرکت در حوزه‌های طراحی، تامین تجهیزات، پیاده‌سازی و خدمات پشتیبانی سبد محصولات و خدمات این شرکت است. گواهی حسن انجام کار این پروژه نیز پس از اتمام کلیه درخواستهای مشتری، رفع ایرادات احتمالی، جلب رضایت کامل و سپری شدن دوره ضمانت صادر گردیده است. برای مشاهده دیگر رضایتنامه‌ها و تقدیرنامه‌های شرکت رهنمون اینجا کلید کنید.

با کارشناسان ما تماس بگیرید

کارشناسان ما آمادگی دارند با دریافت اطلاعات و مختصات نیازمندی شما، نسبت به تهیه پیشنهاد جهت مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، پیاده‌سازی و پشتیبانی شبکه، اتاق سرور یا مرکزداده شما اقدام نمایند.