طراحی اولیه
PRELIMINARY DESIGN

طی تجربیات شرکت رهنمون در طراحی و پیاده‌سازی پروژه‌های متعدد فناوری اطلاعات، این شرکت همواره بر این باور است که صرف زمان و منابع در ابتدای پروژه و در مرحله طراحی جهت نیل به طرحی دقیق و مبتنی بر نیازهای مشتری به مراتب کم هزینه‌تر از شروع کار با طرحی غیر دقیق و سپس اعمال اصلاحات در خلال عملیات اجراست.

البته از خواص و مقتضیات هر پروژه‌ای بروز تغییرات یا اصلاحات در طول کار است ولی با طراحی دقیق، اصولی و استاندارد و توجه ویژه به نیازهای کارفرما در ابتدای کار میتوان این تغییرات احتمالی را به حداقل رسانده و در نتیجه از انحراف پروژه چه از نظر هزینه‌ای چه از نظر زمانی نسبت به پیش بینی اولیه جلوگیری نمود.

بدین جهت شرکت رهنمون در ابتدای پروژه تلاش مینماید با تولید اسناد متعدد و دقیق، سیستمهایی که قرار است نصب و راه اندازی گردند را پیش از شروع هرگونه عملیات نصب، مهندسی نموده و پس از تایید کارفرما مراحل اجرا را آغاز نماید.

مبنای طراحی در سیستمهای انتقال اطلاعات سرفصلهای ذکر شده در بند استانداردها است. در اینجا در خصوص کابل‌کشی ساخت‌یافته و استانداردهای مربوطه بیشتر بخوانید…

با توجه به اهمیت پیروی از استانداردهای بین‌المللی در خصوص پیاده‌سازی سیستمهای موضوع این مستند، شرکت رهنمون فناوری اطلاعات طی سالهای اخیر با عضویت در مجامع ملی و بین‌المللی تلاش نموده دانش و مهارتهای مرتبط با این صنعت را به داخل کشور انتقال داده و بومی‌سازی نماید. این هدف ناشی از همکاری این شرکت در زمینه استانداردها با چهار مجموعه زیر بوده است:

انجمن بین المللی کابل کشی ساختمانهای تجاری (BICSI)
انجمن بین المللی مهندسین برق و الکترونیک (IEEE)
انجمن انفورماتیک ایران (ISI)
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

شرکت رهنمون بعنوان یکی از اعضای هیات مدیره ادوار سازمان نظام صنفی رایانهای طی سالهای اخیر در قالب این موارد با این سازمان مشارکت داشته است:

1. عضویت هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
2. ریاست بر کمیسیون مشاوران فناوری اطلاعات
3. ریاست بر کارگروه تولید و به روز رسانی نرخ نامه تعرفه خدمات انفورماتیک
4. ریاست بر کارگروه برگزاری آزمون احراز صلاحیت مشاوران فناوری اطلاعات
5. ریاست بر کارگروه تبیین نظام جامع ارجاع کار مشاوران فناوری اطلاعات
6. عضویت در کمیسیون شبکه و زیرساخت مراکزداده، تامین و تولید سخت‌افزار
7. عضویت در کارگروه ترجمه و بومی‌سازی استاندارد ISO-11801
8. عضویت در کارگروه گذار از IPv4 به IPb6
9. عضویت در کارگروه داده های عظیم و اینترنت اشیا
10. عضویت در کمیته احراز صلاحیت استانی ارتقا مشاوران رتبه 3 به 2
11. عضویت در کارگروه واژه‌یابی فناوری اطلاعات با مشارکت فرهنگستان زبان و ادب فارسی
12. عضویت در کارگروه تبیین الزامات کابل کشی ساختمانهای تجاری بلند مرتبه با مشارکت شهرداری تهران
13. عضویت در کارگروه آیین نامه ها و قوانین فناوری اطلاعات

از اهم دستاوردهای مرتبط این شرکت در برقراری ارتباط بین مجامع بین‌المللی و متخصصان داخلی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مشارکت در ترجمه و بومی‌سازی استاندارد پایه ISO-11801 بوده است که در سال 1394 در سازمان ملی استاندارد ایران با سرفصل INSO-19635 ثبت و جزو استانداردهای الزام آور بومی قرار گرفت.

مراحل پیاده‌سازی زیرساخت شبکه (کابل‌کشی ساخت‌یافته)

NETWORK DESIGN AND COMMISIONING

مراحل مورد نیاز برای پیاده سازی زیرسیستم کابل کشی ساختاریافته به قرار زیر است. لازم به ذکر است نصب دیگر زیرسیستمها در خلال نصب سیستم اصلی صورت میگیرد.

1.1 طراحی:

1.1.1 نیازسنجی و انجام مطالعات پیش طراحی (مشورت و مذاکره با کارفرما، دکوراتور و پیمانکار ساختمانی)
1.1.2 طراحی جانمایی و جیدمان (Layout) بر اساس نقشه دکوراسیون داخلی و مبلمان (Furniture Plan)
1.1.3 طراحی مسیر و تجهیزات بستر دیتا شامل ترانک، سینی، لدر، سبد کابل، لوله، کاندوئی و غیره
1.1.4 طراحی دیگر زیرسیستمهای اصلی
1.1.4.1 زیر سیستم ارتباطی دیتا (Data Cabling Subsystem)
1.1.4.2 زیر سیستم برق و ارتینگ/باندینگ (Power Distribution Subsystem)
1.1.4.3 زیر سیستم اعلام اطفا حریق (Fire Alarm and Extinguisher Subsystem)
1.1.4.4 زیر سیستم امنیت و دسترسی(Security and Access Control Subsystems)
1.1.4.5 زیرسیستم کنترل و نظارت(Monitoring Subsystems)
1.1.5 تهیه مدارک فنی شامل نقشه ها و دیاگرامها
1.1.6 تهیه لیست تجهیزات (LOM)
1.1.7 تهیه لیست خدمات (LOS)
1.1.8 تهیه لیست سازندگان مورد تایید، تولید کنندگان و کشورهای سازنده بهمراه شماره مدل تجهیز (MTO)
1.1.9 تهیه زمانبندی اجرا و مدیریت پروژه (WBS)
1.1.10 اخذ تاییدیه کارفرما در خصوص طراحی و برنامه زمانبندی

1.2 اجرا:

1.2.1 اجرای تغییرات ساختمانی شامل درب اتوماتیک، دیوار کاذب، روکش دیوار، سقف کاذب و مهارها
1.2.2 پیاده سازی بستر کابل کشی شامل سینیها، لدرها، نقاط ورود کابل به مرکز و ساختمان
1.2.3 پیاده سازی بستر کابلی و مستندسازی توکار شامل:
1.2.3.1 کابل کشی دیتا مسی – مستند سازی اولیه (لیبلینگ توکار)
1.2.3.2 کابل کشی فیبر نوری – مستند سازی اولیه (لیبلینگ توکار)
1.2.3.3 کابل کشی دیگر سیستمهای Coaxial یا زوج مسی – مستند سازی اولیه (لیبلینگ توکار)
1.2.4 سربندی و مستند سازی روکار شامل:
1.2.4.1 پانچ پورتهای مسی و نصب جمع کننده کابلها – مستند سازی ثانویه (لیبلینگ روکار)
1.2.4.2 اسپلایس فیوژن پورتهای فیبرنوری و نصب جمع کننده های کابل و کاستها – مستند سازی ثانویه (لیبلینگ روکار)
1.2.4.3 سربندی و پانچ دیگر زیرسیستمهای کنترلی شعبه
1.2.4.4 نصب ماجولهای توزیع برق رکها و سربندی پریزها – مستند سازی ثانویه (لیبلینگ روکار)
1.2.4.5 سربندی شینه ها و ماجولهای ارتینگ و باندینگ
1.2.5 آرایش رکها، تابلوها و نقاط توزیع اصلی

1.3 آزمون:

1.3.1 آزمون شامل:
1.3.1.1 تست فرکانسی ارتباطات مسی و رفع ایراد
1.3.1.2 تست فرکانسی ارتباطات فیبر نوری و رفع ایراد
1.3.1.3 تست برقدهی دیگر سیستمهای کابلی مسی
1.3.1.4 تست برق و ارت (گراندینگ و باندینگ)

1.4 مستندسازی:

1.4.1 تهیه مستندات As-Built شامل:
1.4.1.1 تهیه نقشه های نهایی ساختمانی و جانمایی (Floor Plans)
1.4.1.2 تهیه نقشه مسیرهای توزیع دیتا (سینیها، لدرها) (Network Plans)
1.4.1.3 تهیه دیاگرامهای رکها و جانمایی داخلی (Rack Diagrams)
1.4.1.4 تهیه دیاگرام کلی شبکه (Network Diagram)
1.4.1.5 تهیه دیاگرام شماتیک اطاق اصلی تجهیزات یا اطاق سرور (MC / Server Room Diagram)
1.4.1.6 تهیه مدرک شناسایی کابلها (دیتا، برق، مخابرات..) – (Master Cable List)
1.4.1.7 تهیه نود لیست (Node List)
1.4.1.8 تهیه دیاگرامهای ارتباطی – (Connection Diagram)
1.4.1.9 راهنمای تجهیزات و مدارک نگهداری(Operations and Maintenance Manuals)
1.4.1.10 مدارک مربوط به اقلام یدکی و ابزارهای خاص لازم در محل سایت(Spare Parts & Special Tools List)
1.4.1.11 مدارک و پروتکلهای عملیاتی مرکز داده (در صورت نیاز کارفرما) (Operation & Emergency Procedures)

1.5 نصب و اعمال تنظیمات تجهیزات فعال:

1.5.1.1 اعمال تنظیمات بخش فعال شامل دسته بندی IP و Subnetting
1.5.1.2 اعمال تنظیمات روترها، فایروالها و دیگر تجهیزات ثابت
1.5.1.3 نصب سرورها، ذخیره سازها و دیگر تجهیزات متحرک (ریلی)
1.5.1.4 تنظیم تابلوهای کنترلی و دیگر تجهیزات فعال (PBX، DVR، Alarm/Control Panels)
1.5.1.5 آرایش نهایی رکها و لیبل گذاری کابلهای ارتباطی داخل رک شامل دیتا و تامین برق

1.6 راه اندازی:

1.6.1 برقدهی و روشن نمودن تجهیزات بخش فعال
1.6.2 ورود سروریس دهنده ها و تجهیزات کنترلی به مدار

1.7 تحویل موقت:

1.7.1 بررسی و سلامت سنجی کلیه زیرسیستمهای موضوع بندهای فوق
1.7.2 ارائه گزارش وضعیت موجود
1.7.3 بررسی Defect List یا صدور سند سلامت
1.7.4 صدور سند تحویل موقت و آغاز دوره تضمین

نظارت و مستندسازی

SUPERVISORY AND DOCUMENTATION

پس از پایان عملیات نصب و راه اندازی و اتمام عملیات نظارت و تحویل موقت و اطمینان از مطابقت طرح پیاده شده با درخواست اولیه، شرکت رهنمون نسبت به تهیه اسناد نهایی چون ساخت (As-Built) اقدام مینماید. عمده این اسناد در مرحله طراحی تولید گشته و پس از پایان عملیات صرفا با تولید نسخ اصلاحی، موارد تغییر یافته (بنا به درخواست کارفرما یا محدودیتهای اجرا) تولید و تحویل کارفرما میگردد.

کلیه عملیات مستند سازی شامل برچسب زنی و تهیه اسناد بر طبق استاندارد TIA-606 صورت میگیرد. لیست مدارکی که در زمان طراحی و مستدسازی تولید میگردند به قرار زیر است.

1. نقشه کامل محیطی شامل مسیرهای عبور/بستر فیبر نوری بین ساختمانی
2. نقشه کامل ساختمانها مشخص کننده محل نودها، مسیرهای عبوری، اطاق تجهیزات به تفکیک سگمنت
3. لیست طول کابلهای هر سگمنت با شناسنامه کابلها (Cable List)
4. لیست تعداد نودهای هر سگمنت (Node List)
5. نقشه دیاگرام ارتباط اتاق تجهیزات اصلی و سگمنتها (LAN Diagram)
6. نقشه ارتباطات سوییچها و Patch Panel ها (Connection Diagram)
7. نقشه رک (های) اطاق اصلی تجهیزات – نمای نهایی و ابعاد رک (Main Rack Configuration)
8. نقشه رک سگمنتها – نمای نهایی و ابعاد رک (Segment Rack Equipment)
9. لیست تجهیزات مورد نیاز پروژه (LOM)
10. لیست خدمات نصب و راه اندازی پروژه (LOS)
11. مدارک O&M برای کلیه تجهیزات
12. اطلاعات مربوط به ساخت تجهیزات در قالب MTO
13. زمانبندی اجرای پروژه به تفکیک تحویل تجهیزات و نصب هر سری از تجهیزات
14. کاتالوگ تجهیزات فعال شبکه
15. کاتالوگ تجهیزات غیر فعال شبکه
16. مشخصات فنی تجهیزات
17. تاییدیه های فنی و استانداردهای مربوط به تجهیزات
18. شرایط گارانتی و مدت گارانتی
19. راهنمای نصب و راه اندازی سیستم شبکه (LAN System Installation & Commissioning Manual)
20. روشهای تست و تحویل موقت / قطعی بطور کامل (Test Procedure)
21. لیست لوازم یدکی مورد نیاز در سایت و ابزارهای خاص

با کارشناسان ما تماس بگیرید

کارشناسان ما آمادگی دارند با دریافت اطلاعات و مختصات نیازمندی شما، نسبت به تهیه پیشنهاد راه‌حل جامع زیرساخت شبکه و دیگر سیستمهای اداری و صنعتی در اسرع وقت اقدام نمایند.

در صورتی که نفشه‌های ساختمانی (معماری) سازه شما در دسترس باشد، فرآیند طراحی شبکه، دیگر زیرسیستمهای هوشمندسازی اداری و صنعتی و یا مرکزداده با سرعت بیشتری صورت میگیرد. در غیر اینصورت کارشناسان این شرکت میتوانند جهت متره ساختمان و تهیه نقشه‌های اولیه به شما کمک نمایند.
icon1 (1)

محصولات

راهکارها

پروژه ها

تماس با ما