مشتریان

مشتریان رهنمون

مشتریان

مشتریان رهنمون

داشتن توان فنی و مالی جهت اجرای هرگونه پروژه‌ای چه در حیطه فناوری اطلاعات یا زمینه‌های دیگر الزاما بیانگر خدمات با کیفیت و رضایتمندی مشتری از خدمات ارائه شده نیست.

کلیه واحدهای شرکت رهنمون از بخش مهندسی فروش در طراحی و مشاوره پروژه‌ها تا واحد‌های فنی اجرایی و نظارت بر اجرا و حتی واحد‌های اداری و مالی رضایت کارفرما را هدف اصلی ارائه خدمت میدانند. توجه به اینکه نیاز کارفرما چیست و به چه طریقی میتوان این نیاز را با تجهیزات و خدمات مناسب مرتفع نمود، باید از مراحل اولیه تا انتهای پروژه مد نظر قرار گیرد.

شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

_

صنایع تولید و توزیع نیرو

_

بانکها و موسسات عالی

_

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

_

شرکتهای بین‌المللی

_

بورس، بیمه و سرمایه‌گذاری

_

بهداشت و درمان

_

دانشگاهها و موسسات آموزشی

_

نهادها و شرکتهای دولتی

_

 شرکتهای هواپیمایی

_

 شرکتهای بازرگانی و صنعتی

_
icon1 (1)

محصولات

رهنمون در یک نگاه

راهکارها

پروژه ها

تماس با ما