رد کردن لینک ها

بنر صفحه مشتریان

مشتریان

مشتریان رهنمون

بنر صفحه مشتریان

مشتریان

مشتریان رهنمون

داشتن توان فنی و مالی جهت اجرای هرگونه پروژه‌ای چه در حیطه فناوری اطلاعات یا زمینه‌های دیگر الزاما بیانگر خدمات با کیفیت و رضایتمندی مشتری از خدمات ارائه شده نیست.

کلیه واحدهای شرکت رهنمون از بخش مهندسی فروش در طراحی و مشاوره پروژه‌ها تا واحد‌های فنی اجرایی و نظارت بر اجرا و حتی واحد‌های اداری و مالی رضایت کارفرما را هدف اصلی ارائه خدمت میدانند. توجه به اینکه نیاز کارفرما چیست و به چه طریقی میتوان این نیاز را با تجهیزات و خدمات مناسب مرتفع نمود، باید از مراحل اولیه تا انتهای پروژه مد نظر قرار گیرد.

شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

بانکها و موسسات مالی

صنایع تولید و توزیع نیرو

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

شرکتهای بین‌المللی

بورس، بیمه و سرمایه‌گذاری

بهداشت و درمان

دانشگاهها و موسسات آموزشی

نهادها و شرکتهای دولتی

شرکتهای هواپیمایی

شرکتهای بازرگانی و صنعتی